Kollegium

Majkollegium

2020

Valberedningens nomineringar

Verksamhetsberättelse

Proposition 1

Proposition 2

Proposition 3

Proposition 4

Proposition 5

Proposition 6

Proposition 7

Proposition 8

Proposition 9

Budget HT20/VT21

Proposition 10

Proposition 11

Proposition 12

Proposition 13

Föreningskollegium

2020

Valberedningens nomineringar

Protokoll föreningskollegium 2020

Majkollegium

2019

Valberedningens nomineringar

Verksamhetsberättelse

Föredragningslista

Budget HT19/VT20

Resultatrapport HT18/VT19

Föreningskollegium

2019

Föredragningslista

Fullmakt blankett

Mötesteknik och formalia

Valberedningens nomineringar

Motionsmall

Proposition 1

Protokoll kollegium

Föreningskollegium

2018

Fullmakt blankett

Mötesteknik och formalia

Valberedningens nomineringar

Föredragningslista

Motionsmall

Proposition 1

Proposition 2

Proposition 3

Majkollegium

2018

Föredragingslista majkollegium

Verksamhetsberättelser ht17-vt18

Protokoll

Valberedningens förslag till revisor och valberedning ht18-vt19

Budgetram 2018-2019

Ekonomi 2017-2018

FÖRENINGSKOLLEGIUM 2017

Föredragningslista 

Föreningen Samhällsvetarna

Proposition 5

Mötesteknik och formalia

Proposition 6

Fullmakt blankett

Proposition 7

Nomineringar förtroendevalda 2017

Proposition 8

Proposition 9

Proposition 1

Proposition 2

Proposition 3

Proposition 10

Proposition 11

Proposition 12

Proposition 14

Proposition 15

Protokoll kollegium

Proposition 16

Proposition 17

Proposition 18

Proposition 19

Proposition 20

Proposition 21

Proposition 4

Proposition 13

Proposition 22

Proposition 22

MAJKOLLEGIUM

2017

Föredragningslista 

Verksamhetsberättelse 2016-2017

Ekonomi 2016-2017

Revisionsberättelse 2017

Valberedningens förslag till revisor

och valberedning 2017-2018

Budget 2017-2018

Verksamhetsplan 2017-2018

STOLT HUVUDSPONSOR:
AkademikerfSSR 2015 H vit text RGB.png
  • Facebook - Vit Circle
  • Instagram - Vit Circle
  • Spotify - Vit Circle
KONTAKT:
E-post:
 info@samvetarna.se
Adress:
Föreningen Samhällsvetarna
c/o Kulturgeografiska institutionen 
Box 513 
751 20 Uppsala

 • © Föreningen Samhällsvetarna Uppsala 2019  •