top of page
  • Vit Facebook Ikon
  • Vit Instagram Ikon
  • Vit Spotify Ikon
Här hittar du föreningens alla dokument från kollegium.

Nedan finns dokument från alla kollegium årsvis genom de olika verksamhetsåren med undantag för nuvarande verksamhetsår där alla enskilda dokument finns tillgängliga.

Kollegium

Filnamn

Ladda ner

Föredragningslista

Verksamhetsberättelse

Revisionsberättelse

Förslag till revisor och valberedning

Verksamhetsplan 2017-2018

Budget 2017-2018

Majkollegium 2017

Föreningskollegium 2017

Föredragningslista

Mötesteknik och formalia

Nomineringar förtroendevalda

Propositioner 1-22

Filnamn

Ladda ner

Filnamn

Ladda ner

Verksamhetsberättelse

Balansräkning

Resultaträkning

Budget 2022-2023

Protokoll Majkollegium

Majkollegium 2022

Föreningskollegium 2022

Föredragningslista

Mötesteknik och formalia

download icon

Nomineringar förtroendevalda

Propositioner 2022

Filnamn

Ladda ner

Filnamn

Ladda ner

Föredragningslista

Verksamhetsberättelse

Förslag till revisor och valberedning

Budget 2018-2019

Majkollegium 2018

Föreningskollegium 2018

Föredragningslista

Mötesteknik och formalia

Nomineringar förtroendevalda

Propositioner 1-3

Filnamn

Ladda ner

Filnamn

Ladda ner

Föredragningslista

Verksamhetsberättelse

Resultatrapport HT18/VT19

Förslag till revisor och valberedning

Budget 2019-2020

Majkollegium 2019

Föreningskollegium 2019

Föredragningslista

Mötesteknik och formalia

Nomineringar förtroendevalda

Proposition 1

Filnamn

Ladda ner

Filnamn

Ladda ner

Föredragningslista

download icon

Verksamhetsberättelse

Resultatrapport HT18/VT19

download icon

Förslag till revisor och valberedning

Budget 2020-2021

Majkollegium 2020

Föreningskollegium 2020

Föredragningslista

download icon

Mötesteknik och formalia

download icon

Nomineringar förtroendevalda

Propositioner 1-13

Filnamn

Ladda ner

Filnamn

Ladda ner

Föredragningslista

download icon

Verksamhetsberättelse

Balansräkning

Resultaträkning

Förslag till revisor och valberedning

download icon

Budget 2021-2022

Majkollegium 2021

Föreningskollegium 2021

Föredragningslista

download icon

Mötesteknik och formalia

download icon

Nomineringar förtroendevalda

Propositioner 2021

Protokoll

download icon

Filnamn

Ladda ner

Föreningskollegium
2023

Verksamhetsberättelse 2022/2023

Verksamhetsplan 2023/2024

Motionsmall 2023

Fullmaktsmall 2023

Nomineringar 2023/2024

Föredragningslista 2023

Propositioner 2023

Budgetförslag 2023/2024

Balansrapport 2022/2023

Resultatrapport 2022/2023

Filnamn

Ladda ner

bottom of page