top of page
Här hittar du föreningens alla dokument från kollegium.

Nedan finns dokument från alla maj- och årskollegium från respektive verksamhetsåren.

Kollegium

Filnamn

Ladda ner

Föredragningslista

Verksamhetsberättelse

Ekonomi

Revisionsberättelse

Förslag till revisor och valberedning

Verksamhetsplan 2017-2018

Budget 2017-2018

Majkollegium 2017

Föreningskollegium 2017

Föredragningslista

Mötesteknik och formalia

Nomineringar förtroendevalda

Propositioner 1-22

Protokoll

Filnamn

Ladda ner

Föreningskollegium 2023

Filnamn

Ladda ner

Dagordning december 2023

Propositioner december 2023

Filnamn

Ladda ner

Extrainsatt föreningskollegium 2023

Verksamhetsberättelse 2022/2023

Verksamhetsplan 2023/2024

Motionsmall 2023

Fullmaktsmall 2023

Nomineringar 2023/2024

Föredragningslista 2023

Propositioner 2023

Budgetförslag 2023/2024

Balansrapport 2022/2023

Resultatrapport 2022/2023

Protokoll 2023

Filnamn

Ladda ner

Föredragningslista

Verksamhetsberättelse

Ekonomi

Förslag till revisor och valberedning

Protokoll

Budget 2018-2019

Majkollegium 2018

Föreningskollegium 2018

Föredragningslista

Mötesteknik och formalia

Nomineringar förtroendevalda

Propositioner 1-3

Filnamn

Ladda ner

Filnamn

Ladda ner

Föredragningslista

Verksamhetsberättelse

Resultatrapport HT18/VT19

Förslag till revisor och valberedning

Budget 2019-2020

Majkollegium 2019

Föreningskollegium 2019

Föredragningslista

Mötesteknik och formalia

Nomineringar förtroendevalda

Proposition 1

Protokoll

Filnamn

Ladda ner

Filnamn

Ladda ner

Föredragningslista

Verksamhetsberättelse

Resultatrapport HT18/VT19

Förslag till revisor och valberedning

Budget 2020-2021

Majkollegium 2020

Föreningskollegium 2020

Föredragningslista

Mötesteknik och formalia

Nomineringar förtroendevalda

Propositioner 1-13

Protokoll

Filnamn

Ladda ner

Filnamn

Ladda ner

Föredragningslista

Verksamhetsberättelse

Balansräkning

Resultaträkning

Förslag till revisor och valberedning

Budget 2021-2022

Protokoll

Majkollegium 2021

Föreningskollegium 2021

Föredragningslista

Mötesteknik och formalia

Nomineringar förtroendevalda

Propositioner 2021

Protokoll

Filnamn

Ladda ner

Filnamn

Ladda ner

Verksamhetsberättelse

Balansräkning

Resultaträkning

Budget 2022-2023

Protokoll Majkollegium

Majkollegium 2022

Föreningskollegium 2022

Föredragningslista

Mötesteknik och formalia

Nomineringar förtroendevalda

Propositioner 2022

Fullmakt

Protokoll

Filnamn

Ladda ner

bottom of page