top of page
Här hittar du föreningens alla dokument från kollegium.

Nedan finns dokument från alla maj- och årskollegium från respektive verksamhetsåren.

Kollegium

Filnamn

Ladda ner

Föredragningslista

Verksamhetsberättelse

Ekonomi

Revisionsberättelse

Förslag till revisor och valberedning

Verksamhetsplan 2017-2018

Budget 2017-2018

Majkollegium 2017

Föreningskollegium 2017

Föredragningslista

Mötesteknik och formalia

Nomineringar förtroendevalda

Propositioner 1-22

Protokoll

Filnamn

Ladda ner

Filnamn

Ladda ner

Föredragningslista

Verksamhetsberättelse

Ekonomi

Förslag till revisor och valberedning

Protokoll

Budget 2018-2019

Majkollegium 2018

Föreningskollegium 2018

Föredragningslista

Mötesteknik och formalia

Nomineringar förtroendevalda

Propositioner 1-3

Filnamn

Ladda ner

Filnamn

Ladda ner

Föredragningslista

Verksamhetsberättelse

Resultatrapport HT18/VT19

Förslag till revisor och valberedning

Budget 2019-2020

Majkollegium 2019

Föreningskollegium 2019

Föredragningslista

Mötesteknik och formalia

Nomineringar förtroendevalda

Proposition 1

Protokoll

Filnamn

Ladda ner

Filnamn

Ladda ner

Föredragningslista

Verksamhetsberättelse

Resultatrapport HT18/VT19

Förslag till revisor och valberedning

Budget 2020-2021

Majkollegium 2020

Föreningskollegium 2020

Föredragningslista

Mötesteknik och formalia

Nomineringar förtroendevalda

Propositioner 1-13

Protokoll

Filnamn

Ladda ner

Filnamn

Ladda ner

Föredragningslista

Verksamhetsberättelse

Balansräkning

Resultaträkning

Förslag till revisor och valberedning

Budget 2021-2022

Protokoll

Majkollegium 2021

Föreningskollegium 2021

Föredragningslista

Mötesteknik och formalia

Nomineringar förtroendevalda

Propositioner 2021

Protokoll

Filnamn

Ladda ner

Filnamn

Ladda ner

Verksamhetsberättelse

Balansräkning

Resultaträkning

Budget 2022-2023

Protokoll Majkollegium

Majkollegium 2022

Föreningskollegium 2022

Föredragningslista

Mötesteknik och formalia

Nomineringar förtroendevalda

Propositioner 2022

Fullmakt

Protokoll

Filnamn

Ladda ner

Föreningskollegium 2024

Filnamn

Ladda ner

Föredragningslista majkollegium 2024

Verksamhetsberättelse 2023-24

Filnamn

Ladda ner

Majkollegium 2024

Föredragningslista 2024

Nomineringslista 2024

Propositioner 2024

Protokoll föreningskollegium 2024

Föreningskollegium 2023

Filnamn

Ladda ner

Dagordning extrainsatt kollegium 2023

Propositioner extrainsatt kollegium 2023

Protokoll extrainsatt kollegium 2023

Filnamn

Ladda ner

Extrainsatt föreningskollegium 2023

Verksamhetsberättelse 2022/2023

Verksamhetsplan 2023/2024

Motionsmall 2023

Fullmaktsmall 2023

Nomineringar 2023/2024

Föredragningslista 2023

Propositioner 2023

Budgetförslag 2023/2024

Balansrapport 2022/2023

Resultatrapport 2022/2023

Protokoll 2023

bottom of page