DOKUMENT

Här hittar du föreningens alla dokument. De dokument vi laddar upp är t ex föreningens stadgar och policys, innehåll av vad som bestäms under våra kollegium, protokoll från styrelsemöten, rollbeskrivningar av de olika förtroendeposterna etc. Detta för att du som medlem lätt och smidigt ska kunna komma åt de olika bestämmelser och förhållningsregler vi har i vår förening.

Här hittar du de olika dokumenten: