top of page
Här hittar du föreningens alla dokument.

Här hittar du föreningens alla dokument. Det är exempelvis föreningens stadgar och policys, innehåll av vad som bestäms under våra kollegium, protokoll från styrelsemöten, rollbeskrivningar av de olika förtroendeposterna etc. Detta finns att du som medlem lätt och smidigt ska kunna komma åt de olika bestämmelser och förhållningsregler vi har i vår förening.

Stadgar, policys, verksamhetsplan och rollbeskrivningar finns på denna sida. Mötesprotokoll och kollegium finns via knapparna.

Dokument

Filnamn

Ladda ner

Stadgar

Samvetarnas policys

Likabehandlingsplan

Stadgar och policys

Verksamhetsåret

Rollbeskrivningar

Verksamhetsplan HT23/VT24

Verksamhetsberättelse HT23/VT24

Motionsmall 2023

Budgetförslag 24/25

Resultatrapport 2024

Balansrapport 2024

Filnamn

Ladda ner

bottom of page