top of page
Här hittar du föreningens alla dokument.

De dokument vi laddar upp är t ex föreningens stadgar och policys, innehåll av vad som bestäms under våra kollegium, protokoll från styrelsemöten, rollbeskrivningar av de olika förtroendeposterna etc. Detta för att du som medlem lätt och smidigt ska kunna komma åt de olika bestämmelser och förhållningsregler vi har i vår förening.

Stadgar, policys, verksamhetsplan och rollbeskrivningar finns på denna sida. Mötesprotokoll och kollegium finns via knapparna.

Dokument

Filnamn

Ladda ner

Stadgar

Samvetarnas policys

Likabehandlingsplan

Stadgar och policys

Rollbeskrivningar

Rollbeskrivningar

Verksamhetsplan HT2023/VT2024

Verksamhetsberättelse HT2022/VT2023

Motionsmall 2023

Filnamn

Ladda ner

bottom of page