top of page
Styrelsen HT23/VT24

Föreningen Samhällsvetarna Uppsalas styrelse består av flera olika utskott som tillsammans leder föreningens verksamhet. Vi ser bland annat till att anordna aktiviteter, mentorskapsträffar, föreläsningar, invigning varje höst och vår, sköter föreningens kommunikativa arbete och ansvarar för att stadgar och policys efterföljs.​

Föreningen Samhällsvetarna Uppsala

Föreningen Samhällsvetarna Uppsala är en förening för studenter, av studenter vid Uppsala Universitet. Föreningens verksamhet bedrivs med fokus på fritid; att skapa en trevlig och oförglömlig tillvaro under studietiden för våra medlemmar genom diverse aktiviteter och event. Föreningen är även verksam inom utbildning och medlemmars framtid, genom mentorskap, föreläsningar, alumnverksamhet samt nätverkande och kontaktskapande. På så sätt vill vi se till att våra medlemmar kan få hjälp med både sina studier och att knyta givande kontakter inför framtiden.

Vi är en ung växande förening som startade 2007, och vi jobbar ständigt för att utvecklas som förening och för att alltid finnas närvarande för våra medlemmar. Vi är stolta över att vara en förening där våra medlemmar känner en stark gemenskap; där alla kommer överens oavsett ålder, avklarade terminer, utseende eller bakgrund. Denna värdegrund genomsyrar allt föreningens arbete.

 

Under avdelningen dokument kan du läsa om föreningens Likabehandlingspolicy samt Alkoholpolicy och Invigningspolicy där du tydligt hittar de regler och riktlinjer vi förhåller oss till gentemot varandra inom föreningen.

Kontakta oss

Tack för ditt meddelande!

Samvetarna i siffror

911

Medlemmar

19

Styrelsemedlemmar

Om utbildningen

Samvetarna riktar sig till dig som läser samhällsvetenskapliga ämnen vid Uppsala universitet - oavsett om detta är genom Samhällsvetarprogrammet, Samhällsplaneringsprogrammet eller andra kurser kopplade till samhällsvetenskap (t.ex. genusvetenskap, hållbar utveckling eller sociologi). Tveka inte att kontakta oss om du undrar över om Samvetarna är rätt för dig och din utbildning!

Samhällsvetare

Här bygger du din egen utbildning utifrån dina egna mål och ambitioner. Utbildningen består av 6 terminer, där en termin består av en samhällsvetenskaplig grundkurs där du får möjlighet att öva på din och samla verktyg till din samhällsvetenskapliga analys.

 

Beroende på hur du väljer att forma just din utbildning finns möjlighet till en filosofie kandidatexamen inom de ämnen programmet erbjuder, alternativt en pol. kandidatexamen eller Ekonomie kandidatexamen. Andra ämnen som går att fördjupa sig inom är bland andra: media- och kommunikationsvetenskap, psykologi, sociologi och samhällsgeografi. 

Här hittar du mer information om utbildningen, behörighet samt om hur din ansökan går till.

Samplanerare

Det här programmet bygger på planering inom områden som näringsliv, miljö, trafik och globalisering. Samhällsplanering är något som bedrivs inom flera myndigheter, såväl som inom den privata sektorn.

 

Programmet består av 6 terminer och har sin bas i samhällsgeografi, statsvetenskap, sociologi, juridik samt geografiska informationssystem och statistik. Efter din sjätte termin får du en filosofie kandidatexamen i samhällsgeografi. 

Här hittar du mer information om utbildningen, behörighet och hur ansökan går till.

Om institutionen

Föreningen Samhällsvetarna Uppsala är verksam under den Kulturgeografiska institutionen. Det är till institutionen du vänder dig för att komma i kontakt med studievägledare, institutionella frågor samt funderingar kring din utbildning. Nedan finner du kontaktuppgifter till institutionen.

Kulturgeografiska institutionen

Ekonomikum, Kyrkogårdsg. 10

Box 513, 751 20 UPPSALA

Studieadministration: 

Mail: studier@kultgeog.uu.se

Telefon: 018-471 25 35

Styrelsen

HT23/VT24

Ordförande

Jonathan Wahlström 
ordforande@samvetarna.se

Skattmästare

Ellen Algulin

ekonomi@samvetarna.se

Vice ordförande

Sekreterare

Ylva Zackariasson

sekreterare@samvetarna.se

PR-utskottet

Hannah Eriksson (ordf.) (höger)

Lova Nylén (vice.) (vänster)

info@samvetarna.se

Idrottsansvariga

Saga Eriksson (vänster)

Rasmus Jonsson (höger)

idrott@samvetarna.se

Utbildningsutskottet

Alva Pelle-Bäck (ordf.)

Maja Dahlgren (vice.)

utbildning@samvetarna.se

Mentorskapsansvarig

Elsa Santikos

mentor@samvetarna.se

Näringslivsutskottet

Hannah Andersson (ordf.) (vänster)

Adam Wolski (vice.) (höger)

naringsliv@samvetarna.se

Aktivitetsutskottet

Nils Johansson (ordf.) (vänster)

Melker Von Der Geest (vice.) (höger)

aktivitet@samvetarna.se

Generaler HT23

Linnéa Berge (vänster)

Ruben Olsson (mitten)

Lykke Minter Wettergren (höger)

general@samvetarna.se

bottom of page