STYRELSEN HT19/VT20

ORDFÖRANDE

Gustav Niläng

Kontakt: ordforande@samvetarna.se

VICE ORDFÖRANDE

Isabelle Norén

Kontakt: viceordforande@samvetarna.se

SEKRETERARE

Lovisa Snickars

Kontakt: sekreterare@samvetarna.se

SKATTMÄSTARE

Vakant

Kontakt: ekonomi@samvetarna.se

UTBILDNINGSUTSKOTTET

Ordförande: Isabel Duchens-Harnisch

Vice ordförande: Fatima Behi

Kontakt: utbildning@samvetarna.se

MENTORSSKAPSANSVARIGA

Signe Rudhe

vakant

Kontakt: mentor@samvetarna.se

NÄRINGSLIVSUTSKOTTET

Ordförande: Anastasija Poprjaduhha

Vice ordförande: Emma Andersson

Kontakt: 

naringsliv@samvetarna.se

ordforande.naringsliv@samvetarna.se

AKTIVITETSUTSKOTTET

Ordförande: Benjamin Samuelsson

Vice ordförande: Maja Rudin

Kontakt: 

aktivitet@samvetarna.se

ordforande.aktivitet@samvetarna.se

IDROTTSANSVARIGa

Maja Lundquist

Sebastian Runbom

Kontakt: idrott@samvetarna.se

GENERALER

Malin Kristoffersson

Julia Emanuelsson

Kontakt: general@samvetarna.se

PR-GRUPPEN

Ordförande: Jakob Sundin

Vice ordförande: Claudia Kynman

Fotograf: Laura Aslami

Kontakt:

info@samvetarna.se

fotograf@samvetarna.se