Stadgar och policys

Stadgar

Samvetarnas

Policys

Likabehandlingsplan

STOLT HUVUDSPONSOR:
AkademikerfSSR 2015 H vit text RGB.png
KONTAKT:
E-post:
 info@samvetarna.se
Adress:
Föreningen Samhällsvetarna
c/o Kulturgeografiska institutionen 
Box 513 
751 20 Uppsala
  • Facebook - Vit Circle
  • Instagram - Vit Circle
  • Spotify - Vit Circle

 • © Föreningen Samhällsvetarna Uppsala 2019  •