Samband.png

Har du sökt efter ditt samband i denna värld? Söker du ännu? Vi är många som söker efter rätt sammanhang och kan hitta det på olika sätt, i olika grupper och olika situationer. Ibland är det så enkelt att du kan finna ditt samband bland andra människor som gillar att spela, plinka, klinka, klonka på instrument eller nynna, köra, humma, sjunga i olika toner.

 

Vi vill välkomna dig till ditt nya samband som kallas SamBAND!

Gå med i facebook-gruppen här

 

Och fyll i dina uppgifter som namn, program och skriv Samband i ämnesraden nedan:

Tack! Meddelande skickat.