ROLLBESKRIVNINGAR

Vad det innebär att vara förtroendevald i Föreningen Samhällsvetarna Uppsala

Ordförande

Idrottsansvarig

Vice Ordförande

Skattmästare

Sekreterare

PR-ansvarig

Näringslivsutskottet

Utbildningsutskottet

Mentorskapsansvariga

Generaler

Aktivitetsutskottet

Verksamhets plan för Föreningen Samhällsvetarna Uppsala Ht2021/Vt2022