ROLLBESKRIVNINGAR

Vad det innebär att vara förtroendevald i Föreningen Samhällsvetarna Uppsala

Ordförande

Vice Ordförande

Skattmästare

Sekreterare

PR-ansvarig

Idrottsansvarig

Näringslivsutskottet

Utbildningsutskottet

Mentorskapsansvariga

Generaler

Aktivitetsutskottet