UTBILDNING

Utbildning: 

 

Föreningen Samhällsvetarna i Uppsala riktar sig till dig som läser Samhällsvetarprogrammet, Samhällsplanerarprogrammet eller Samhällsvetenskapliga kurser vid Uppsala Universitet. Samhällsvetenskapliga ämnen handlar om studiet av människor i samverkan. Det innebär att vi vill förstå konsekvenserna av människans agerande i samhället. 

Samhällsvetarprogrammet: 

Här bygger du din egen utbildning utifrån dina egna mål och ambitioner. Utbildningen består av 6 terminer, där en termin består av en samhällsvetenskaplig grundkurs där du får möjlighet att öva på din och samla verktyg till din samhällsvetenskapliga analys. Beroende på hur du väljer att forma just din utbildning finns möjlighet till en filosofie kandidatexamen inom de ämnen programmet erbjuder, alternativt en pol. kandidatexamen eller Ekonomikandidatexamen. Andra ämnen som går att fördjupa sig inom är b.la: media- och kommunikationsvetenskap, Psykologi, Sociologi, Samhällsgeografi. 

Här hittar du mer information om utbildningen, behörighet samt om hur din ansökan går till. 

Samhällsplanerarprogrammet: 

Det här programmet bygger på planering inom områden så som näringsliv, miljö, trafik och globalisering. Samhällsplanering är något som bedrivs inom flera myndigheter, privat som offentligt och jobbmöjligheter inom flera olika myndigheter finns. Programmet består av 6 terminer och har sin bas i samhällsgeografi, statsvetenskap, sociologi, juridik samt geografiska informationssystem och statistik. Efter din sjätte termin får du en filosofie kandidat i antingen samhällsgeografi eller statsvetenskap. 

Här hittar du mer information om utbildningen, behörighet och hur din ansökan går till. 

INSTITUTION: 

Föreningen Samhällsvetarna Uppsala är verksam under den Kulturgeografiska Institutionen. Vilket innebär att det är hit du vänder dig för att komma i kontakt med Studievägledare, institutionella frågor samt funderingar kring din utbildning. Nedan hittar du hur du kommer i kontakt med institutionen. 

Kulturgeografiska institutionen

Ekonomikum, Kyrkogårdsg. 10

Box 513, 751 20 UPPSALA

Telefon: 018-471 2547

Fax: 018-471 7418

E-post: Kansliet@kultgeog.uu.se

Programstudievägledaren studier@kultgeog.uu.se

Telefon: 018-471 25 35